סגל המחלקה

מדריך מתמחים במרפאת דיאנא בנצרת

אחראי ניהול סיכונים, מדריך בקורס ארגון הפרקטיקה.

מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת יועצת עפולה

מנהלת המחלקה לרפאות המשפחה, מדריכה בקורס מחקר וארגון הפרקטיקה

מדריך סטודנטים ומתמחים במרפאת עמק הירדן ומדריך בקורס אינטגרטיבי

רכזת קורס מתמחים, רכזת קורס הלחם והחמאה ומדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת חיספין

רכזת קורס מתמחים, מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת מגדל העמק.

מדריך מתמחים במרפאת גן נר

מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת מוקבלה

מדריכה בקורס תקשורת, רפואה אינטגרטיבית וקבו' שיתוף למתמחים

מדריכת סטודנטים במרפאת מרפאת גבעת אבני

רכזת קורס מחקר, מדריכת מתמחים וסטודנטים במרפאת גבעת המורה, עפולה

מדריך סטודנטים במרפאת שיכון ד'

מדריכת מתמחים וסטודנטים במרפאת דרומית נוף הגליל

מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת צפת מומחים

מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת דבוריה

 מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת בית השיטה

מדריכת מתמחים וסטודנטים במרפאת עומר בעפולה

מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת צפת כנען

מדריך סטודנטים במרפאת גינוסר

רכזת מתמחים, מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת רמת צבי

רכז סטודנטים בפקולטה בצפת, מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת גוש חלב

מדריך מתמחים וסטודנטים במרפאת נוף העמק במגדל העמק.

מדריכה בקורס לסטודנטים בפקולטה בצפת

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת עומר בעפולה

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת עמק הירדן

מדריך סטודנטים ומתמחים במרפאת המעיין

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת דיאנה בנצרת

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת המעיין בנצרת

מדריך סטודנטים ומתמחים במרפאות כפריות​

מדריך סטודנטים ומתמחים במרפאת עפולה עלית​

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת רקתי בטבריה

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת מגדל העמק

מדריך סטודנטים ומתמחים במרפאת כפר יהושע

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת ק"ש מרכז

מדריכת סטודנטים ומתמחים במרפאת עומר עפולה