סטאז'רים

סטאז'רים מתקבלים לביצוע אלקטיב ברפואת המשפחה. האלקטיב מתקיים במרפאות ההדרכה בהנחיית רופאים מומחים. תיאום האלקטיב מתבצע ע"י הסטאז'רים באופן עצמאי מול רופאי המשפחה במרפאות הקהילה של מחוז צפון. לאחר התיאום יש להעביר את כל הפרטים (שם, שם משפחה, מקום מגורים, מס' נייד, מדריך, מרפאה ומועד האלקטיב) לשירן חדד במייל:  ZAshiranlu@clalit.org.il לצורך אישור האלקטיב. 

לבקשות אלקטיב יש לפנות במייל מס' חודשים מראש.