קורס דיפלומה למתמחים

בנוסף לסבבים הקליניים שהמתמחים מקיימים במסגרת ההתמחות, מקיימת המחלקה קורס דיפלומה ברפואת המשפחה שאורכו 3 שנים. הקורס מוכר ע"י המועצה המדעית ומהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הנדרשים לקבלת תואר מומחה ברפואת המשפחה.

המסגרת האקדמית היא בחסות הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן.
הלימודים מוכרים כמדעי יסוד והנם חובה.
נושאי הלימוד הינם מהסילבוס להתמחות ברפואת המשפחה. נושאים נוספים הנלמדים בקורס הם מחקר, כלים להתעדכנות ולקריאת מאמרים וכן היבטים פסיכוסוציאלים בעבודת הרופא הראשוני – רופא המשפחה.

הקורס מיועד למתמחים ברפואת משפחה במחוז הצפון של שירותי בריאות כללית.
רכזת הקורס: ד"ר איילה זהבי. מייל: ZAAYALAME@clalit.org.il