קורס מתמחים – מטרות

קורס הדיפלומה מהווה מקום מפגש למתמחים מדי שבוע ללמידה משותפת של נושאים קליניים, פסיכו סוציאליים ומחקר. תוכן הקורס שם דגש על רפואה בקהילה וכולל ימי הוראה פעילה בקהילה ובשיתוף המומחים מהמחלקה לרפואת משפחה.

הקורס שם דגש על ליווי אישי ולמידה פעילה תוך שימוש בשיטות הוראה חדשניות. מטרות הקורס להקנות ידע, גישה ומיומנות ברפואת המשפחה.


ידע רפואי

  • העמקה ורענון הידע ברפואה ראשונית ברמת פתרון בעיות וטיפול במחלות כרוניות, מצבי חירום ורפואה פליאטיבית. הקנית ידע בתחום הרפואה המונעת וקידום בריאות.
  • הקנית מיומנות בחיפוש מקורות מידע מעודכנים ומגוונים, תוך קריאה ביקורתית של ספרות מקצועית ושימוש ביסודות ה- EBM.
  • הקנית מיומנות בהצגת מקרים קליניים ועדכוני ספרות בפני קהל רופאים.
  • הקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר, אפידמיולוגיה והקנית כלים וליווי לביצוע מחקר בקהילה.

תקשורת והמודל הביו-פסיכוסוציאלי

  • הקנית כלים לניהול ראיון רפואי.
  • הקנית כלים להבנת המטופל ובעיותיו עפ"י המודל הביו-פסיכוסוציאלי.
  • הקנית יכולת להערכת מטופל, תכנון תוכנית טיפולית וניהול הטיפול על היבטיו השונים.