קורס מתמחים – מידע כללי

המחלקה לרפואת המשפחה בצפון הארץ מקיימת קורס תלת שנתי לדיפלומה ברפואת משפחה למתמחי המחלקה.


הקורס מוכר ע"י המועצה המדעית ומהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הנדרשים לקבלת תואר מומחה ברפואת המשפחה.

המסגרת האקדמית היא בחסות בית הספר לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר-אילן.

המשנה לדיקן לחינוך רפואי בפקולטה הוא פרופ' אריק שינוול.

הלימודים מוכרים כמדעי יסוד והנם חובה. נושאי הלימוד הינם מהסילבוס להתמחות ברפואת המשפחה.

הקורס מיועד למתמחים ברפואת המשפחה.

משך הקורס כ- 3 שנים.
רכזת הקורס –  ד"ר איילה זהבי

שעות ההוראה:
ימי רביעי בשעות 08:00-15:00

מקום הקורס:
כיתות לימוד במחלקה לרפואת משפחה ובמכללה האקדמית עמק יזרעאל

ימים מרוכזים:
במשך הקורס יתקיימו ימים מרוכזים, חלקם באתרים שונים בצפון, במשותף עם קורס ללימודי המשך ברפואת המשפחה

עלות הקורס: 5,000 ש"ח

תעודה תוענק לבוגרי הקורס שמילאו את חובותיהם האקדמיות ועמדו בבחינות הידע בתום הקורס. התעודה תוענק מטעם אוניברסיטת בר-אילן.