מחקר

מחקרים מתקיימים במחלקה ע"י מומחים, מתמחים וסטודנטים.

במסגרת קורס הדיפלומה מתקיים קורס מחקר למתמחים. המתמחים מקבלים כלים לניהול מחקר ומשתתפים בקורס GCP. המחקרים מתנהלים בהנחיית מומחים ברפואת משפחה. מחקרי המחלקה מתקיימים במסגרת מחקרי המחוז. המחוז מעמיד לרשות חוקרים שירותי תיאום מחקר, ליווי ועיבוד סטטיסטי.